072 000 2323 (072 000 BEBE)
(Luni-Vineri 9-18)
contact@esentialpentrubebe.ro
Articolul zilei

Eruptiile dentare, între mit si realitate

Citeste articolul
Bagajul pentru maternitate Citeste articolul
Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC MONBABY INNOVATIONS SRL. are obligatia de a administra, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate si legitime, datele personale care ne sunt furnizate de catre dumneavoastra in calitate de client al SC MONBABY INNOVATIONS SRL. Scopul principal al colectarii datelor cu caracter personal consta in efectuarea operatiunilor economice de facturare si livrare exclusiv pentru produsele comercializate de SC MONBABY INNOVATIONS SRL. Totodata datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sunt utilizate in scopuri de marketing/promovare exclusiv pentru produsele comercializate de SC MONBABY INNOVATIONS SRL. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Dumneavoastra in calitate de client al SC MONBABY INNOVATIONS SRL. aveti libera optiune de a furniza datele dumneavoastra personale, acestea fiind necesare doar pentru indeplinirea scopurilor define mai sus. Refuzul dumneavostra de a ne furniza datele personale determina SC MONBABY INNOVATIONS SRL. sa va stearga imediat datele personale din baza noastra de date, nefiind posibil in viitor furnizarea de informatii actualizate privitoare la produsele comercializate de SC MONBABY INNOVATIONS SRL. Informatiile inregistrate sunt destinate exclusiv utilizarii de catre SC MONBABY INNOVATIONS SRL , acestea nefiind comunicate altor terte persoane.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

• Notificarea. SC MONBABY INNOVATIONS SRL este notificata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

• Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate; Colectarea datelor personale pentru clientii SC MONBABY INNOVATIONS SRL are scopuri comerciale si de marketing exclusiv  legate de produsele si serviciile comercializate de SC MONBABY INNOVATIONS SRL;

• Confidentialitatea. Personalul care prelucreaza, in numele SC MONBABY INNOVATIONS SRL, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului, sau in contractul de colaborare in cazul imputernicitilor persoana juridice  o clauza de confidentialitate aferenta;

• Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;

• Informarea. Informarea persoanelor se face de catre SC MONBABY INNOVATIONS SRL care prelucreaza datele personale ale clientilor in scopuri comerciale si de marketing legate exclusiv de produsele comercializate de aceasta;

• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

• Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate;Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001):Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC MONBABY INNOVATIONS SRL, Sos Stefan cel Mare, nr 32, Bl. 27A, Sc 1, Ap. 37, Camera 1. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate tertelor persoane.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. Totodata clientii SC MONBABY INNOVATIONS SRL au in mod cumulativ urmatoarele drepturi:

• dreptul de a obtine de la SC MONBABY INNOVATIONS SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de SC MONBABY INNOVATIONS SRL.;

• dreptul de a obtine de SC MONBABY INNOVATIONS SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

• dreptul de a obtine de la SC MONBABY INNOVATIONS SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

• dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

• dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate;

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC MONBABY INNOVATIONS SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

SC MONBABY INNOVATIONS SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor/imputernicitilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Str. Olari, nr. 32, sector 2, BucurestiTelefon: (021).252.58.88Fax: (021).252.57.57Web: http://www.dataprotection.ro/